โครงการเสริมทักษะอาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงาน

โครงการเสริมทักษะอาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงาน

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก FOCUS จัดโครงการเสริมทักษะอาชีพและการ เตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงาน 24-25มีนาคม2559 ณ บ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี

 

DSC07078

 

DSC07079

 

DSC07085

 

 

 

DSC07140

 

DSC07146

 

DSC07150