งานรณรงค์และป้องกัน

1) ศูนย์สำรวจและเฝ้าระวัง

2) ออกบูทรณรงค์และป้องกัน

3) Focus Group กลุ่มแรงงาน

4) Focus Group กลุ่มเด็กและเยาวชน

5) Cross-border Tachileik-Kengtung, Shan States, The Union of Myanmar

6) Cross-border Houay xai, Bokeo, Laos people’s democratic republic

7) เครือข่ายโรงแรมและธุรกิจนำเที่ยว