ติดต่อเรา (Contact Us)

ติดต่อเรา

 

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS)

ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัด

ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

หมายเลขโทรศัพท์: 0-5321-2754    หมายเลขโทรสาร: 0-5321-2753

สายด่วนรับแจ้งเหตุ 08-7174-5797

Email : [email protected]

facebook: FOCUS มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก

 

 

Contact Us

Foundation of Child Understanding 5th floor

Chiang Mai City Hall T. Chang Pueak A. Muang Chiang Mai 50300

Tel: +66 (53) 212 754    Fax: +66 (53) 212 753

Hotline : 08-7174-5797

Email : [email protected]

Facebook : TRAFCORD