ภาพกิจกรรม Photo Gallery (การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย)

การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย

 

 

โครงการบำบัดฟื้นฟูสภาวะจิตใจ

จัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูสภาวะจิตใจ ด้วยทักษะอาชีพ และการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงาน ให้กับน้อง ๆ บ้านเกร็ดตระการ นนทบุรี

 

 

 

 

ช่วยเหลือคุ้มครองทางด้านสังคมสงเคราะห์ และทางกฏหมาย