ภาพกิจกรรม Photo Gallery (งานรณรงค์และป้องกัน)

การรณรงค์และประชาสัมพันธ์

 

 

อบรมและป้องกันความเสี่ยง 

สนับสนุนทีมวิทยากร กระบวนการ บรรยาย สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากภัยความเสี่ยง ต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ และเรียนรู้ถึงสืทธิในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างถูกต้อง และปลอดภัย  ให้กับกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชน 3 หมู่บ้าน จำนวน 300 คน   ณ บ้านห้วยมะซาง  ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  ประจำปี 2559

 

 

 

 

 

“พี่อยู่บ้าน” รับวันวาเลนไทน์” มุ่งลดภัยทางเพศออนไลน์

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) เปิดแคมเปญ วาเลนไทน์ปีนี้ พี่อยู่บ้าน กิจกรรมการสร้างค่านิยมให้กับ วัยรุ่นชายหรือหญิง แสดงความรักและเคารพกับพ่อ แม่ และคนในครอบครัว  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสาธารณะ โดยรณรงค์ให้วัยรุ่นติดสัญลักษณ์ แฮชแทค#พี่อยู่บ้านในสื่อออนไลน์ในวันวาเลนไทน์เพื่อสะท้อนแนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่กตัญญูรู้ค่ารักแท้แค่อยู่บ้าน  โดยแคมเปญดังกล่าวสะท้อนจากพฤติกรรมที่แท้จริงของวัยรุ่นในวันวาเลนไทน์ 6 ขั้นอันได้แก่ ขั้นแรก จะมีการการชวนไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ ขั้นที่ 2 ชวนทานอาหาร มอบของขวัญหรือดอกไม้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทานอาหารเย็น ขั้นที่ 3 ชวนไปเที่ยวต่อในสถานบันเทิง หรือสถานที่ที่ขายแอลกอฮอล์ขั้นที่ 4 ชวนไปที่ลับตาคน เช่น โรงแรม บ้าน ห้องพักรถยนต์ ฯลฯ ขั้นที่5 กอดจูบ และขั้นสุดท้าย มีเพศสัมพันธ์

ทางมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS)ตั้งเป้าหมาย รณรงค์ให้วัยรุ่นไทยแสดงความรักต่อครอบครัวผ่านการอยู่บ้านทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กับครอบครัวในคืนวาเลนไทน์ และให้กิจกรรมสุดท้ายสิ้นสุดลงในครอบครัว  เพื่อลดปัญหาสังคม

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมระดมปัญหา และสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในชุมชนปี 2558 กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์  สถานคุ้มครองพัฒนาอาชีพ ในช่วงอายุ 13-18 ปี กลุ่มแรงงาน กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ในช่วงอายุ 17-65 ปี  ในปีที่ผ่านมาจำนวน 6 ครั้ง กับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 141 คน จำแนกเป็นเพศชาย 81 คน เพศหญิง 60 คน  ภาพรวมปัญหาที่พบคือ ปัญหาการหนีเรียน ท้องก่อนวัยอันควร ติดเกมส์ ขายบริการ ติดโซเซียลมีเดีย ติดเที่ยวกลางคืน ติดแฟน   ปัญหาการทำงาน และค่าแรง ปัญหาบัตรประจำตัวแรงงาน ปัญหาการเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาสังคมทั่วไป และปัญหานายหน้าค้าประเวณี ที่ถูกอำนาจของนายจ้างกดขี่ เข้าสู่กระบวนการเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกลุ่มคน เด็ก และเยาวชน ที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีนี้มีการติดต่อ ขอรับจากช่องทางออนไลน์ คือ ไลน์  เฟซบุ๊ก ซึ่งมีนายหน้าเป็นผู้ดำเนินการ

ซึ่งได้มีกรณีภัยทางเพศออนไลน์ในประเทศไทยปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง เช่นกรณีเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2558-ตำรวจภูธรภาค 5 จับแก๊งวัยรุ่นวัย 20 จัดเด็กส่งเสี่ย โดยใช้สื่อเฟซบุ๊ก และ ไลน์ ติดต่อตกลงในการค้าประเวณีในเมืองเชียงใหม่ ตำรวจจึงวางแผนส่งสายล่อซื้อ รวบได้ทั้งหมด ทั้งธุระจัดหา ค้ามนุษย์ และนำขยายผลพบเกี่ยวพันยาเสพติดด้วย ด้านผู้ต้องหาได้ให้การเพิ่งเริ่มเป็นธุระจัดหาการค้าประเวณีได้ 2 เดือน โดยทำผ่านไลน์ ผ่านทางเฟซบุ๊กทางกล่องส่งข้อความ ซึ่งถือว่าสะดวก และการส่งหญิงสาวไปให้ลูกค้า ก็จะให้เด็กไปพบลูกค้าเอง เด็กส่วนมากมักจะโกหกตนเสมอว่า อายุ 19-20 ปี มีปัญหาทางครอบครัว และอยากได้เงิน

ทั้งนี้ยังเตือนคนรุ่นใหม่ควรระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในการนัดเจอกับคนแปลกหน้า ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะเป็นต้นเหตุให้เกิดการนำพาเข้าสู่กระบวนการถูกล่อลวง นำพา สู่การค้ามนุษย์ในที่สุด  พร้อมแนะวิธีใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไรไม่ให้โดนหลอกลวง อาทิ ระมัดระวังและคิดให้รอบคอบ เมื่อพูดคุยกับคนที่เพิ่งรู้จักออนไลน์ คิดให้รอบคอบก่อนที่จะให้ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือชื่อโรงเรียนและข้อมูลส่วนตัวอื่น  ๆ  โปรดใช้ความระมัดระวังในการส่งรูปภาพ บัตรเครดิตหรือรายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารกับคนที่เราไม่รู้จัก หรือเพิ่งรู้จัก  ฝึกพูดคำว่า “ไม่” หรือเลือกที่จะออกจากห้องสนทนา หากมีคนพูดหรือเขียนอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัด หรือกังวล  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนเครือข่ายสังคมและห้องสนทนาของตนเองเป็นประจำ สิ่งที่โพสต์จะคงอยู่อย่างถาวร ก่อนที่จะโพสต์หรืออัพโหลดอะไร ให้จำไว้เสมอว่าสิ่งที่ถูกโพสต์บนโลกออนไลน์จะอยู่อย่างถาวร และเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วและยากที่จะลบได้

อย่างไรก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรเท่าทันเทคโนโลยีเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนไทยทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) ในฐานะองค์กรสารธารณประโยชน์ที่ทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้เปราะบางในสังคมในทุกรูปแบบจึงพร้อมเป็นสื่อกลางในการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่วัยรุ่นไทย ให้เข้าใจถึงอีกมุมมองหนึ่งในการฉลองเทศกาลแห่งความรัก ที่เป็นผลดีต่อตนเอง ครอบครัว  สังคม และคนรอบข้าง เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับเยาวชนและวัยรุ่นไทย ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

อย่างน้อยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองของเด็ก และเยาวชน ที่ในคืนวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ เด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแลของครอบครัว ไม่ต้องคอยกังวลในด้านพฤติกรรมการแสดงออกของความรักในรูปแบบต่าง ๆ  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัว ได้มอบความรักแท้ ที่ไม่ต้องปรุงแต่ง รักที่ไม่ต้องมุ่งหวังผลตอบแทนใด ๆ  ให้กันและกัน  ถือเป็นการร่วมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันภัยทางเพศออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน

 

 

 

 

 

วันเด็ก 2559 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ให้กับทางประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานรณรงค์และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ผ่านการดำเนินกิจกรรม จัดรายการวิทยุ คลื่น FM 100 MHz

 

 

 

 

 

ข่วงหลวงนี้ดีแต้ 

ออกบูธรณรงค์และป้องกัน ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในงานข่วงหลวงนี้ดีแต้ จัดกิจกรรมสมุดทำมือ สอดแทรกสาระความรู้การป้องกันตนเองให้ไม่ตกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่ดำเนินงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เมืองห้วยซาย 

คณะทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ เมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว นำคณะทำงาน มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS)

ลงพื้นที่โรงเรียนในชุมชน ที่มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ให้กับเด็ก ๆ นักเรียน ในโรงเรียน บ้านน้ำปุก  แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว  จำนวน 2000 คน ในทุกระดับชั้น

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Cross border (Thai-Myanmar,Laos)

ร่วมงานเปิดป้ายรณรงค์ เมืองท่าขี้เหล็กและเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า  และร่วมดำเนินกิจกรรม work shop เครือข่ายเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ในการสร้างความร่วมมือ และวางแนวทางการทำงาน ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

มหกรรมเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2558

ออกบูธรณรงค์และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ในงานมหกรรมเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2558 ร่วมกับคณะทำงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทีมสหวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย ทั้งภาครัฐ และเอกชน

 

 

 

 

ระดมปัญหาความเสี่ยงกลุ่มแรงงาน  

กิจกรรมระดมปัญหา และความเสี่ยง กับพี่น้องกลุ่มแรงงานใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสภาพปัญหาของกลุ่มแรงงาน ที่พบเจอในสังคม และร่วมให้แนวทางการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน ต่อการที่จะตกเข้าสู่กระบวนการกดขี่ ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบจากสังคม และเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบในกลุ่มแรงงาน ประจำปี 2558

 

 

 

 

 

โครงการ ละครสอนชีวิต  

“คนสร้างละคร ละอ่อนสร้างสังคม” ในปัจจุบันนั้นสังคมไทยเต็มไปด้วยปัญหาทางสังคมอย่างรอบด้าน ที่ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที จึงจำเป็นที่จะต้องมีกลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร ทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ที่จะต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางสังคมร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นปัญหาระดับชาติ จนประเทศไทยได้มีการประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ในปี 2558 นี้ คือ ปัญหาการค้ามนุษย์ ที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และขยายวงกว้าง นับเป็นปัญหาที่สำคัญ

ซึ่งได้สอดคล้องกับอุดมการณ์การทำงานของ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) ที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มุ่งปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้เปราะบางในสังคมให้เป็นที่ยอมรับของพหุภาคีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้มีการรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากกระบวนการค้ามนุษย์มาโดยตลอด โดยเห็นว่าการสร้างเกราะป้องกันที่ดีที่สุดนั้นควรที่จะมีการปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนก่อน ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต จึงได้มีการประสานงานกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันการค้ามนุษย์ในสถานศึกษาขึ้นเป็นปีแรก และเริ่มต้นโครงการขึ้น ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ที่ผ่านมากลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยการค้ามนุษย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้คิดให้กับนักเรียนในโรงเรียนมาโดยตลอด จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถช่วยกันปกป้องคุ้มครองเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการทำกิจกรรมรณรงค์และป้องกันที่ผ่านมาทำให้ทางมูลนิธิฯได้มองเห็นความร่วมมือที่สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน นั่นคือตัวของเด็กและเยาวชนเอง ที่จำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเองก่อน แล้วจึงเร่งสร้างความเข้าใจให้กับคนรอบข้างและสังคม

ในโครงการนี้จึงเป็นการมุ่งพัฒนาหัวใจและความคิดอ่าน หรือที่เรียกว่า “สุขภาวะทางปัญญา” ของเยาวชนผ่านกระบวนการละคร โดยเชื่อว่า ศักยภาพของกระบวนการละครสามารถสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาให้แก่เยาวชน รวมทั้งคนในสังคมได้

นอกจากละครจะเปลี่ยนโลกภายในคนและสังคมได้แล้ว ละครยังทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยการตั้งคำถามกับผู้ชม ชี้ชวนพวกเขาได้นิ่งตริ ทบทวนความนึกคิดภายใน ให้ผู้ชมเริ่มย้อนมาพิจารณาตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะใช้ละครเป็นสื่อในการรู้เท่าทันปัญหา และภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

ปีใหม่ปลอดภัย 

กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ ในพื้นที่เครือข่ายการทำงาน เครือข่ายดาราอาง คะฉิ่น  ตำบลนอแล  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ของพี่น้องชาวดาราอาง คะฉิ่น ประจำปี 2558

 

 

 

 

จัดบูธรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์
ในวันเยาวชนแห่งชาติ(จังหวัดเชียงใหม่)ประจำปี2558

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) จัดบูธรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ ในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2558 “รวมพลังเยาวชนเชื้อชาติไทย ละอ่อนเจียงใหม่ต่อต้านภัยการค้ามนุษย์” ภายในงานมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนตอบคำถามความรู้การค้ามนุษย์ และทักษะการป้องกันตนเอง และกิจกรรมเกมส์บันไดงูรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ โดยได้รับความสนใจจากทางผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมบูธ และเข้าร่วมเล่นเกมส์ในครั้งนี ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธและให้กำลังใจการทำกิจกรรมณรงค์ปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้เปราะบางในสังคมต่อไป

 

             

 

 

 

ค่ายอาสาสมัครต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ในโรงเรียน 

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ในโรงเรียนขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมีนักเรียน ครูอาจารย์ จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เข้าร่วมโครงการในการเป็นสถานศึกษาปลอดการค้ามนุษย์ และเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในโรงเรียนมาโดยตลอด ผ่านกลุ่มแกนนำอาสาสมัครต่อต้านการค้ามนุษย์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่จำนวน 3 กลุ่มแกนนำ ที่ขับเคลื่อน รณรงค์ สร้างกระแส และปลูกจิตสำนึก ตระหนักรู้ถึงภัยจากการกระบวนการค้ามนุษย์

 

 

 

กิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

โดยนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ได้จัดตั้งกลุ่มแกนนำนักเรียนอาสา ต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้นภายในโรงเรียน ในปี 2558 จำนวน 3 กลุ่มแกนนำ ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในโรงเรียนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งกิจกรรมประกวดการวาดภาพ และแต่งคำขวัญ ต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นหนึ่งในกิจกรรม รณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนในแต่ละกลุ่มได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันในหอพักหญิงเป็นประจำ ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้ และเสริมทักษะการป้องกันตัวเองจากกระบวนการค้ามนุษย์ไปพร้อม ๆ กัน

 

 

 

 

อบรมชุมชน

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. และกฏหมายการค้ามนุษย์แก่ผู้นำชุมชน เพื่อเกิดการขยายผลการปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้เปราะบางในสังคมร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน และชุมชน อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

 

อบรมเด็กและเยาวชน

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ กระบวนการ ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากกระบวนการค้ามนูษย์  และเสริมองค์ความรู้ในเรื่องกฏหมาย พรบ.ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิที่เด็ก และเยาวชนพึงจะได้รับต่อไป

 

 

 

 

เปิดตัวหนังสือค้ามนุษย์

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) ได้เปิดตัวหนังสือการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นบทเรียนจากการทำงานของมูลนิธิที่ได้มีการลงพื้นที่ สัมผัส และร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เรียบเรียง ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ เอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ อย่างน่าสนใจ