พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวง ได้เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิความเข้าใจเด็ก (FOCUS)

                 วันนี้ (อังคารที่ 15 พค. 61) พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวง พม. พร้อมด้วย น.ส. อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวง พม. และผู้แทนกระทรวงฯ ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิความเข้าใจเด็ก (FOCUS) ซึ่งเป็น NGO ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยคณะได้รับฟังสถานการณ์การค้ามนุษย์ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน