ร่วมบริจาค (Donate)

ร่วมบริจาค

การบริจาค

คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังชีวิตแก่เด็กและสตรี ผู้เสียหายจากความรุนแรงของการค้ามนุษย์ ผ่านช่องทางการบริจาคดังนี้

  • ธนาคารกรุงไทย  สาขาข่วงสิงห์
  • ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS)
  • หมายเลขบัญชี 547-0-50995-8

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปัทมา ศรีวิชัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน