เอกสารเผยแพร่ (Publications)

เอกสารเผยแพร่

 • รายงาน
  • รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์และการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ.2554
  • รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์และการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ.2555(wait)
 • บทความและเรื่องสั้น
  • (1) ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 2553
  • (2) รับมือกับอุปสงค์ของการค้ามนุษย์ 2554
  • (3) เมื่อนักสังคมสงเคราะห์ต้องไปเป็นพยานศาล 2554
  • (4) การเดินทาง 2555
  • (5) เจ้าชายน้อยกับระบำดวงดาว 2556
 • งานวิจัยและการสำรวจ
  • การสำรวจข้อมูลการคุ้มครองเด็ก (สท.)(wait)
  • การสำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดตาก(wait)

 

เอกสารเผยแพร่

ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี-2553

 

รับมือกับอุปสงค์ของการค้ามนุษย์-2554

 

เมื่อนักสังคมสงเคราะห์ต้องไปเป็นพยานศาล-2554

 

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์-ปี-2554-TRAFCORD

 

การเดินทาง-2555

 

เจ้าชายน้อยกับระบำดวงดาว-2556